Privacy Statement + Disclaimer

Privacy Statement – Zanzibar Getaways

Zanzibar Getaways zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Zanzibar Getaways zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Zanzibar Getaways verwerkt persoonsgegevens van potentiele en daadwerkelijk boekers van een reis in het kader van haar diensten. De persoonsgegevens die Zanzibar Getaways verwerkt in het kader van haar dienstverlening, worden alleen verwerkt nadat de klant hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven.

Zanzibar Getaways legt persoonsgegevens vast:

  • om reizen te boeken (vliegticket, accommodatie, safari en andere activiteiten)
  • voor haar dienstverlening.

Zanzibar Getaways legt van kandidaten de volgende gegevens vast:

  • naam, adres, woonplaats
  • geslacht
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bank details
  • bsn + documentnummer

Zanzibar Getaways gebruikt deze gegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor de consument zijn gegevens heeft verstrekt. Persoonsgegevens van de klant wordt alleen aan partners verstrekt met uitdrukkelijke toestemming van de consument.

Zanzibar Getaways verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een reis voor u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Zanzibar Getaways uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van consumenten worden hierna nog maximaal een jaar bewaard, tenzij de consument hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren. Gegevens van consumenten in portefeuille worden maximaal een jaar bewaard, tenzij de consument hiervoor actief toestemming heeft verleend om deze gegevens langer te bewaren. De consument heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn /haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Zanzibar Getaways opnemen. De contactgegevens staan onder dit privacy statement.

Op de website van Zanzibar Getaways worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zanzibar Getaways gebruikt deze informatie om de werking en effectiviteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Zanzibar Getaways maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zanzibar Getaways te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zanzibar Getaways heeft hier geen invloed op. Zanzibar Getaways heeft Google geen toestemming gegeven om via Zanzibar Getaways verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Zanzibar Getaways
van Pallandtstraat 4
6137 HE  SITTARD
Telefoonnummer:        +31614386844
Mail:                           info@zanzibargetaways.com

 

 

 

Disclaimer – Zanzibar Getaways

Zanzibar Getaways en de inhoud van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Zanzibar Getaways met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zanzibar Getaways  verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Zanzibar Getaways worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Zanzibar Getaways alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Zanzibar Getaways niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Zanzibar Getaways worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Zanzibar Getaways uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Zanzibar Getaways worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Zanzibar Getaways heeft copyright op inhoud van deze website

 

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Zanzibar Getaways of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zanzibar Getaways.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Zanzibar Getaways. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.