The Getaway Foundation

the getaway foundation logo

The Getaway Foundation

Daar waar Tanzania en Zanzibar een derdewereldland zijn, willen we graag bijdragen waar het kan. Tijdens onze verblijven in zowel Tanzania als op Zanzibar, hebben we ervaren dat we thuis te pas en te onpas deden “ontspullen”. Een jaarlijkse opruiming waarvan een deel op marktplaats werd geplaatst, een deel werd weggeven of uiteindelijk zelfs werd weggegooid.

Dit heeft de Zanzibar Getaways Foundation laten ontstaan. Met de foundation kunnen we structureel ons steentje bijdragen aan de mensen die dicht bij ons staan.

Tijdens onze reizen hebben we koffers vol spullen meegenomen om deze een tweede leven te geven op een goede plek. Ons lokale netwerk, waarmee we gezegend zijn, nam ons mee naar lokale moeders met kinderen. Wij hebben onze eigen dierbaren gevraagd om spullen mee te geven en dit werd één groot succes. Echter nadat wij samen al meer dan 10 keer op Zanzibar zijn geweest, zijn onze spullen en de spullen van onze dierbaren, aardig geslonken.

Na lang nadenken over hoe wij de lokale bevolking toch kunnen blijven steunen, hebben we ervoor gekozen om een deel van onze inkomsten in te zetten voor ondersteuning namens de ‘Getaway Foundation’. 1% van de totale reissom doneren wij in nieuwe materialen zoals kledij, sportspullen of elektronica voor de lokale bevolking.

Onze achtergrond is gericht op sport educatie voor kinderen. Denk hierbij aan kleding, contributiegelden en vervoer voor lokale sportteams. Daarnaast hebben we een aantal families leren kennen, waar wij zeker van weten dat alle spullen goed terecht komen. Zowel onze partners op Zanzibar en Tanzania zijn dicht verbonden bij de toekomst van het land, de jeugd. Tijdens ons verblijf op Zanzibar en Tanzania maakt ons niets gelukkiger dan kinderen die langs de weg te zien spelen met de door ons gedoneerde spullen.

Het mooie van dit allemaal is dat wij zelf kunnen bepalen met de lokale bevolking, waarin wij willen voorzien/ondersteunen.

Tot nu toe zetten wij in op:
•⁠ ⁠Kleding, voor zowel volwassenen als kinderen.
•⁠ ⁠Sportproducten, zoals ballen, pionnen en outfits
•⁠ ⁠Engelstalig kinderlectuur, om de communicatie voor hen te vergemakkelijken
•⁠ ⁠Micro donaties, daar waar ons lokaal netwerk wil groeien met een eigen onderneming.
•⁠ ⁠Telefoons / laptops (verouderde toestellen). Alles wordt hier hergebruikt en gewaardeerd.

Wanneer je met Zanzibar Getaways op reis gaat, weet je zeker dat er lokale bewoners profiteren van de Getaway Foundation. Daar waar wij dit geluk enorm bewonderen, dragen wij graag ons steentje bij om kansen voor de mensen hier te verwezenlijken, waarbij jullie zelf indirect met een reis via Zanzibar Getaways deel van uit maken.

Meest gestelde vragen

Van elke reis die wordt afgenomen bij Zanzibar Getaways, gaat 1% naar de Getaway Foundation.

Sport, educatie en microdonaties. Vooral gericht op (jongere) kinderen die middels de lokale bevolking bij hen terecht gekomt.

Tijdens onze aanwezigheid in Tanzania / Zanzibar zorgen wij ervoor dat de spullen en donaties rechtstreeks naar de personen gaan die het daadwerkelijk nodig hebben en/of kunnen gebruiken.